NIX-Telefon en välkänd och välfungerande spärrtjänst

Konsumentverket har meddelat att de ensidigt avbryter samtalen med föreningen NIX-Telefon om ett uppdaterat avtal kring konsumentskydd vid telefonförsäljning. – Jag är förvånad över Konsumentverkets besked. NIX-Telefon erbjuder alla konsumenter möjligheten att enkelt spärra sitt telefonnummer mot oönskade säljsamtal. Tre statliga utredningar har de senaste åren slagit fast att NIX i huvudsak fungerar väl, säger […]

Webbtvätt

NIX-Telefon Webbtvätt används av företag för att ur egna elektroniska telefonlistor ta bort telefonnummer som finns registrerade i NIX-Telefon. Detta sker utan att företaget lämnar ut den egna listan till någon extern part. Tvätten sker genom en i programmet inbyggd ”tvättmaskin” som genererar en så kallad utfil. Det är en kopia av den fil som kontrollerats […]

Skriftliga avtal stärker inte konsumentskyddet

Den 17 juni 2015 presenterade Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning ett förslag om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Förslaget bidrar inte till ökat konsumentskydd. Däremot riskerar det att leda till minskad lönsamhet och färre jobb i företag som är beroende av att göra affärer via telefon. Det visar en rapport som Handelns utredningsinstitut (HUI) gjort på uppdrag […]

Ett NIX ska vara ett NIX – nu skärps reglerna

Föreningen NIX-Telefon skärper nu reglerna i syfte att stärka konsumenters möjlighet att tacka nej till oönskade säljsamtal via telefon. Undantagen för när NIX inte gäller stramas åt, enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet omfattas och högre krav på företag att kontrollera sina register mot NIX införs.  Konsumenter som inte önskar bli kontaktade av försäljare via telefon ska […]

Konsumentverket varnar för ”Stoppa Telefonförsäljning”

Konsumentverket varnar i ett pressmeddelande från den 11 december 2014 för företaget ”Stoppa Telefonförsäljning”. Bolaget erbjuder sig att mot en avgift registrera konsumenter i spärregistret NIX-Telefon, som alltid är kostnadsfritt för privatpersoner att ansluta sig till. Det är viktigt att påpeka att NIX-Telefon inte tar emot registreringar via företaget ”Stoppa Telefonförsäljning” eller andra bolag. För att en konsument […]

Spärr i NIX-Telefon – alltid utan kostnad

NIX-Telefon har noterat att det tyvärr blir allt vanligare att det dyker upp företag som påstår sig representera oss eller erbjuder tjänster där de säger sig, mot betalning, kunna hjälpa dig införa en spärr mot telefonförsäljare i din telefon eller för ditt telefonnummer. Vi vill tydligt markera att detta inte fungerar eftersom du inte kan […]

NIX-Telefons regler

För NIX-Telefon gäller följande regler: 1. Syfte Som en egenåtgärd inrättade Föreningen NIX-Telefon i november 1999 spärregistret NIX-Telefon i syfte att konsumenter som har ett telefonabonnemang ska, i enlighet med 21 § marknadsföringslagen, kunna göra bekant att de inte önskar bli kontaktade på det telefonabonnemanget i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Med konsumenter förstås här fysiska personer och enskilda […]

Konsumentvarning om betaltjänst för reklamspärr

Föreningen NIX-Telefon varnar för verksamheten Nix Spärrservice som mot betalning och uppgivande av kreditkortsnummer, säger sig erbjuda tjänsten att ordna spärr mot telefonförsäljning för privata telefonabonnemang. Föreningen NIX-Telefon vill med största möjliga tydlighet klargöra att varken Nix Spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av Föreningen NIX-Telefon. Att anmäla sig till spärregistret NIX-Telefon gör man enklast […]

Branschetiska regler utökas med mobiltelefoni

Den 9 januari 2014 meddelade branschorganisationen SWEDMA att man för att möta marknadens och privatpersoner behov i en alltmer mobil värld, har beslutat att låta de etiska reglerna för försäljning, marknadsföring och insamling via telefon, även omfatta mobiltelefoner. Beslutet ligger i linje med NIX-Telefons beslut tidigare i år att införa möjligheten för privatpersoner att spärregistrera […]

Personuppgiftspolicy för Föreningen NIX-telefon

Behandlingen av personuppgifter hos Föreningen NIX-Telefon (NIX-Telefon) Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på NIX-Telefon. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig NIX-Telefon är personuppgiftsansvarig enligt PuL för den behandling av personuppgifter som sker inom […]