Undantagen

Att spärra sin telefon för oönskade samtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte är enkelt. Men det finns vissa undantag som gör att du dels kanske inte kan spärra ett visst nummer, dels, under vissa omständigheter, kan bli uppringd trots att du redan spärrat ditt nummer. Här försöker vi förklara vad det kan bero på.

Undersökningar, samhällsinformation m m
Spärren i NIX-Telefon gäller inte samtal som rör marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer, religiös upplysning eller annat som anses ha samhällsintresse. Därför kan du få den sortens samtal även om du spärrat ditt nummer hos NIX-Telefon.

Samtycke till telefonkontakt
Du kan själv ge ett samtycke till ett eller flera företag eller organisationer att få ringa dig i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte, trots att du begärt spärr i NIX-Telefon. De som du gett samtyckandet behöver då inte kontrollera om du finns med i spärregistret. Samtycket som du lämnar måste vara så tydligt formulerat att du förstår att företaget eller företagen kommer att ringa upp dig.

Etablerat kundförhållande
Om du redan har ett kundförhållande (gäller ingånget avtal) med ett företag får det per telefon lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster som ditt avtal med dem gäller, även om ditt telefonnummer är spärrat. Detta gäller även en tid efter det att avtalet med det aktuella företaget upphört att gälla, minst sex månader men normalt inte mer än ett år.

Du har själv lämnat ut personuppgifter
Om du själv lämnat ut dina personuppgifter till ett företag och fått information om att företaget kan komma att ta kontakt med dig via telefon, får företaget ringa dig även om ditt nummer är spärrat. Det krävs dock att du fått möjlighet att tacka nej till kontakt och avstått att göra det.

Har du blivit uppringd, trots giltig NIX-spärr och utan att något av undantagen här ovanför stämmer för din del? Här hittar du information om vad du då kan göra …