Uppringd trots NIX-spärr

Har du blivit uppringd av ett företag i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte trots att du registrerat ditt telefonnummer i NIX-Telefon?

Så här gör du

  1. Kontrollera först att inte några av undantagen gäller för dig och din telefon.
  2. Meddela företaget att du inte vill ha denna typ av samtal. Om du skriftligt förbjuder företaget att ringa dig igen får företaget inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring, försäljning eller insamling via telefon.
  3. Om företaget fortsätter att ringa kontaktar du Konsumentverket eller den kommunala konsumentvägledaren och be om deras hjälp för att stoppa samtalen.
  4. Om du fortfarande inte får stopp på företagets telefonsamtal till dig, gör du nu en skriftlig anmälan till DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring). DM-nämnden är näringslivets så kallade självregleringsorgan, vars syfte bland annat är att övervaka att NIX-reglerna följs. På DM-nämndens hemsida finns mer information och instruktioner om hur du anmäler ett företag.