Si të bllokoni numrin tuaj

Përgjigje telefonike automatike

Telefononi 077- 228 00 00 nga numri që dëshironi të bllokoni dhe ndiqni udhëzimet. Mos harroni se mund të duhen deri në dy muaj deri sa të gjitha kompanitë të kenë përditësuar regjistrimet e tyre dhe të mund të shikojnë numrin tuaj të bllokuar.

Kini parasysh se përgjigjja telefonike është vetëm në suedisht

Urdhër me shkrim

Mund të urdhëroni bllokimin e një numri telefoni duke dërguar një
letër të shkruar dhe të nënshkruar në NIX-Telefon , Box 600, 833 24 Strömsund. Përcaktoni numrin e telefonit që dëshironi të bllokoni dhe mos harroni ta nënshkruani me firmën tuaj.