Kako blokirati Vaš broj

Automatski telefonski odgovor

Nazovite 077- 228 00 00 s broja koji želite blokirati i slijedite upute. Ne zaboravite da može trebati i do dva mjeseca da svi operateri ažuriraju svoje podatke i mogu vidjeti Vaš blokirani broj.

Napomena: Telefonski odgovor je isključivo na švedskom

Pisani nalog

Možete naručiti blokiranje telefonskog broja tako da dostavite potpisani pisani nalog na NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. Navedite telefonski broj koji želite blokirati i ne zaboravite potpisati svojim vlastoručnim potpisom.