כיצד לחסום את מספר הטלפון שלך

מענה אוטומטי לטלפון

התקשרו למספר 077-228 00 00 ממספר הטלפון שאותו אתם מבקשים לחסום ופעלו לפי ההוראות. חשוב: חודשיים עשויים לחלוף עד שכל החברות יעדכנו את מאגרי המידע שלהן ויזהו שהמספר שלכם נחסם.

נ.ב. המענה הטלפוני הוא בשפה השוודית בלבד.

הזמנה בכתב של חסימת מספר הטלפון

ניתן לחסום את מספר הטלפון גם בשליחת מכתב חתום ל-NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund . במכתב, יש לציין את מספר הטלפון שאתם מבקשים לחסום ולחתום על הבקשה.