5. Du har en jobbmobil

Om ditt telefonabonnemang tillhör ett företag eller en organisation (till exempel din arbetsgivare) går det inte att nixa numret. NIX-Telefon är en konsumenttjänst och endast nummer som tillhör privatabonnemang kan spärras i NIX-Telefon. Dock är det inte tillåtet att ringa samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte om samtalet riktar sig till dig som  privatperson. Det enda som är tillåtet är samtal som avser abonnentens (företaget/organisationen som står på abonnemanget) näringsverksamhet. Sådana samtal får som huvudregel bara ringas under kontorstid.