6. Du har själv godkänt telefonkontakt

A Ja

B Nej