4. Kan endast spärra svensk-registrerade nummer

Telefonnummer som hör till en utländsk nummerserie går inte att spärra. Endast nummer som är svenska kan spärras i NIX-Telefon. Dock måste alla företag som agerar på den svenska marknaden respektera NIX-registret, oavsett om företaget är svenskt eller utländskt.