3. Företaget har rätt att kontakta dig

Om du är eller har varit kund hos ett företag, får företaget per telefon lämna erbjudanden om samma typer av varor eller tjänster som du tidigare köpt – även om ditt nummer är spärrat. Ofta sker detta för att företaget vill erbjuda dig som tidigare kund bättre priser och villkor. Företaget får fortsätta ringa dig upp till ett år efter att ditt avtal med det aktuella företaget slutat gälla. Om du inte vill ha fler samtal bör du kontakta företaget och meddela att du inte vill bli uppringd mer.