3. Företaget har rätt att kontakta dig

Om du är kund hos ett företag har det rätt att kontakta dig för att lämna erbjudanden om samma typer av varor eller tjänster som ditt avtal gäller, även om ditt nummer är nixat. Detta gäller i ett år (tolv månader) efter att avtalet upphört. Om du inte vill ha fler samtal kan du kontakta företaget och be dem att upphöra med samtalen.