نحوه مسدود کردن شماره خود

پاسخ گویی خودکار تلفن

از طریق شماره ای که می خواهید مسدود کنید با شماره 077- 228 00 00 تماس بگیرید و از دستورالعمل ها پیروی نمایید. به یاد داشته باشید به روز رسانی سوابق شرکت ها و امکان مشاهده شماره مسدودشده شما برای آنها ممکن است است دو ماه طول بکشد.
توجه نمایید که پاسخگوی تلفنی تنها به زبان سوئدی موجود است

درخواست کتبی

شما می تواند درخواست مسدودسازی یک شماره تلفن را از طریق ارسال یک نامه کتبی امضاشده به NIX-Telefon , Box 600, 833 24 Strömsund ارائه دهید. شماره تلفنی که می خواهید مسدود شود را در نامه بنویسید و و امضا کردن آن را از یاد نبرید.