Usecurity bör få ett avskräckande straff

Mats Rönne
Mats Rönne, ordförande i Föreningen NIX-Telefon

Pressmeddelande den 5 februari 2019

Konsumentverket stämmer Usecurity för brott mot marknadsföringslagen, bland annat efter att ha vilselett konsumenter och överträtt spärrtjänsten NIX-Telefon. Nu efterlyser NIX-Telefons ordförande Mats Rönne ett kännbart straff för att avskräcka andra oseriösa aktörer.

– Antalet överträdelser mot NIX är på den lägsta nivån någonsin, men en enda oseriös aktör riskerar att undergräva förtroendet både för spärregistret och den stora majoritet av företag som följer reglerna. Om Usecurity fälls i Patent- och marknadsdomstolen bör de få ett avskräckande straff, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon.

Enligt Konsumentverket har Usecurity, ett varumärke från bolaget Increment Security Group Gothia AB i Göteborg, brutit mot marknadsföringslagen genom att bland annat vilseleda konsumenter, ringa från dolt nummer och överträda spärrtjänsten NIX-Telefon. Totalt har 145 anmälningar inkommit till Konsumentverket, som nu stämmer bolaget och yrkar på en marknadsstörningsavgift på 200 000 kronor.

Ny statistik visar att antalet överträdelser mot spärrtjänsten NIX-Telefon har minskat kraftigt varje år under den senaste femårsperioden. 2018 mottog Konsumentverket 17 anmälningar på riksnivå, att jämföra med 571 anmälningar år 2014. Totalt är nära tre miljoner telefonnummer i dag spärrade via NIX-Telefon.

– Det låga antalet anmälningar är ett tydligt bevis på att alla seriösa företag respekterar NIX och konsumenternas önskan om att inte bli uppringda i säljsyfte. De senaste åren har vi skärpt regelverket på ett flertal punkter för att stärka konsumentskyddet, och det är glädjande att det har haft en mätbar effekt, säger Mats Rönne.

NIX-Telefon har funnits sedan 1999 och är ett initiativ från de branscher som i stor utsträckning jobbar med telefonförsäljning, bland annat banker, försäkringsbolag, insamlingsorganisationer, och mediehus. I NIX-Telefons tjänst Webbtvätt kan företag enkelt och löpande rensa sina ringlistor från nixade abonnemang.

Fakta om NIX-Telefon:

– NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

– NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag.
Spärregistret omfattar i dagsläget knappt tre miljoner fasta och mobila abonnemang.

– Den som vill anmäla sig till NIX-Telefon behöver bara ringa 077-228 00 00 och följa instruktionerna. Se även Nixtelefon.org.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Rönne, ordförande i Föreningen NIX-Telefon, 070-590 50 50.
Malin Anglert, operativt ansvarig Föreningen NIX-Telefon, 070-558 07 18.

Information om NIX-Telefons personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.