Välkommen till NIX-Telefon!

Vill du spärra din telefon? Ring 077 228 00 00 …

om du vill spärra din telefon för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte. (Gäller all telefoni, oavsett teknik.) Att spärra din telefon kostar ingenting mer än samtalskostnaden.