För företag

Vårda kunden

God kundvård kräver att du respekterar kundens vilja och integritet. Med hjälp av NIX-Telefon kan du identifiera de kunder som inte vill bli kontaktade via telefon.

Stärk varumärket

Genom att kontrollera dina telefonlistor mot NIX-Telefon innan du ringer konsumenter, minskar du risken att skada varumärket med oönskade telefonsamtal.

Var rädd om medarbetarna

En kontroll mot NIX-Telefon gör att dina medarbetare slipper ringa onödiga telefonsamtal.

Spara pengar

Kostnaden för att kontrollera dina telefonlistor mot NIX-Telefon är lägre än kostnaden för att ringa till de som inte vill bli uppringda.

Kontrollera nummer

När du fått konstaterat att ett nummer inte finns med i spärregistret kan du ringa till det kontrollerade numret i två månader innan ny kontroll måste göras. Tiden räknas från uppdateringsdagen av den använda versionen av spärregistret.

Även om det inte är något krav att kontrollera dina befintliga kunders telefonnummer mot NIX-Telefon finns det en risk att de av dina kunder som låtit spärregistrera sina nummer upplever det lika irriterande att bli uppringd av ditt företag som av ett där de inte är kunder.

Därför kan de vara bra att matcha bort även de av de egna kunderna som registrerat sina telefonnummer i NIX-Telefon.

Priser, avgifter & licenser

NIX sänker priserna ytterligare under 2021

Som en följd av coronapandemin sänkte NIX priserna med 10 procent under 2020, på samtliga tjänster där företag ”tvättar” sina telefonlistor från nummer som är spärrade i NIX-registret. Nu har NIX beslutat att fortsätta prissänkningen under 2021, denna gång med 15 procent rabatt på ordinarie avtalspriser.

Prissänkningen om 15 procent träder i kraft den 1 januari 2021 för samtliga Storanvändar- och Återförsäljaravtal samt tjänsten Webbtvätt. Användaren behöver inte göra något för att ta del av prissänkningen, den kommer att dras av på nästa faktura. Prissänkningen gäller under hela 2021.

– Telefonen är en av flera digitala kanaler som blivit allt viktigare under rådande coronapandemi, när många fysiska möten ställs in. Vi sänker nu priserna ytterligare, så att Sveriges företag och insamlingsorganisationer ska kunna fortsätta verka och samtidigt ta hänsyn till konsumenter som inte vill få oönskade säljsamtal, säger Jan Fager, ordförande i föreningen NIX.

 

Webbtvätt

17 öre per kontrollerat nummer. Moms tillkommer. Kontot måste laddas med minst SEK 1 000 exkl moms vid varje laddningstillfälle.

Storanvändare

Årlig licensavgift på SEK 110.500 exkl moms. Inga andra rörliga eller fasta avgifter tillkommer.

Återförsäljare

Anmälningsavgift vid tillfället då man blir återförsäljare – SEK 5 000 exkl moms.

Rörlig avgift för varje kontrollerat telefonnummer – 13 öre per kontrollerat nummer eller 17 öre per NIX-fritt levererat nummer. Priserna är exkl moms.

Storanvändare

Företag med minst minst 800 000 telefonnummer per år och som kontrollerar ett stort antal telefonnummer varje år kan som storanvändare få egen tillgång till NIX-Telefon. På så vis kan företaget själv utföra kontrollerna utan att lämna ifrån sig den egna telefonlistan. Storanvändaravtal berättigar att göra kontroller endast för marknadsföring av den egna koncernens varor och tjänster.

Återförsäljare

En NIX-återförsäljare är ett företag som hjälper andra företag att matcha bort eller markera telefonnummer som finns i NIX-Telefon. Återförsäljaren tecknar ett eget avtal med Föreningen NIX-Telefon och kan varje vecka hämta en uppdaterad version av spärregistret NIX-Telefon i en elektronisk brevlåda.

Webbtvätt

NIX-Telefon Webbtvätt används av företag för att ur egna elektroniska telefonlistor ta bort telefonnummer som finns registrerade i NIX-Telefon. Detta sker utan att företaget lämnar ut den egna listan till någon extern part. Tvätten sker genom en i programmet inbyggd ”tvättmaskin” som genererar en så kallad utfil. Det är en kopia av den fil som kontrollerats (”infilen”) med de nummer som finns i NIX-Telefon antingen borttagna eller markerade. Förfarandet kallas ”listtvätt”.

Regelverk

Det kan vara förbjudet att kontakta konsumenter via telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. (Definitionen på konsument är här en fysisk person som huvudsakligen agerar för ändamål som inte faller inom ramen för näringsverksamhet.)

Nej, NIX-Telefon innehåller endast uppgift om riktnummer och telefonnummer.

Genom vår lösning Webbtvätt kan du kontrollera om ett enstaka angivet telefonnummer finns i NIX-Telefon. Du får omgående besked direkt på skärmen om huruvida det aktuella numret finns registrerat i NIX-Telefon.

Ett företag kan utföra kontroller åt andra företag genom att använda Webbtvätt eller genom att bli återförsäljare.

Ja, det finns flera möjligheter att åstadkomma det. För företag som ringer många samtal till konsumenter kan det vara bäst att teckna ett så kallat storanvändaravtal som ger tillgång till en ny version av NIX-Telefon varje vecka. Om koppling sker till växeln kommer löpande kontroll att ske automatiskt mot senaste versionen av NIX-Telefon.

Flera företagare har blivit uppringda och erbjudits att mot betalning slippa säljsamtal över telefon, via till exempel ”Svensk TM-spärr”. Mot en årskostnad erbjuds företaget en lösning där dess företagsnummer kan spärras mot ett så kallat NIX-register för företag. De företag som säger sig sälja denna lösning har dock inget fungerande system som kan spärra telefonsamtal riktade till företag, utan försöker sälja något som de är högst medvetna om inte fungerar. Föreningen NIX-Telefon och Svensk Handel varnar därför svenska företagare för erbjudandet.

De företag som önskar reklamspärr bör i stället ta kontakt med de tre företag som är störst inom försäljning av företagsadressuppgifter: Bisnode, SCB och UC.

NIX-Telefon är avsett endast för vanliga telefonsamtal. Kom dock ihåg att för att sända reklam per fax till en konsument kräver marknadsföringslagen att mottagaren lämnat sitt samtycke i förväg.

Om Enskilda firman är aktivt gäller inte spärren, då NIX endast skyddar konsumenter.

Sedan ett telefonnummer kontrollerats mot NIX-Telefon får försäljare, marknadsförare och insamlingsorganisationer ringa telefonnumret under två månader från den dag den använda versionen av spärregistret NIX-Telefon uppdaterades. Registret uppdateras veckovis. Det är därför viktigt att den som önskar ringa samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte håller sig informerad om när uppdateringen ägde rum.

Det finns inga fasta regler om detta. Ditt företag bör dock spara material för att kunna visa att kontroll skett. Det kan till exempel vara en fil från en återförsäljare. I PC-tvätt finns en historik över alla kontroller som gjorts med uppgift om den kontrollerade filens namn.

Ja, det finns flera sätt att göra kontrollen själv utan att behöva lämna ut sin egen telefonlista till något annat företag. Ett är exempelvis att använda lösningen Webbtvätt, ett annat är att teckna ett storanvändaravtal och ett tredje att använda ”lista för utvalda områden”.

Nej, NIX-Telefon innehåller endast uppgift om riktnummer och telefonnummer. Listor över spärrade telefonnummer i angivna riktnummerområden kan fås som datafil. Detta sker genom ”lista över utvalda områden”.

Ett företag kan utföra kontroller åt andra företag genom Webbtvätt eller genom att bli återförsäljare. Även funktonerna ”lista över utvalda områden” och ”kontroll av enstaka nummer” kan användas för att kontrollera åt andra företag.