7. Du har själv lämnat ut personuppgifter/kontaktuppgifter

Om du själv lämnat ut dina personuppgifter och/eller kontaktuppgifter till ett företag och då fått information om att företaget kan komma att kontakta dig via telefon, får företaget ringa dig även om ditt nummer är spärrat i NIX-Telefon. Det kan handla om att du deltagit i en tävling, ett event eller skrivit upp dig för ett nyhetsbrev. Det krävs dock att du hade möjligheten att tacka nej till kontakt med företaget, men valde att inte göra det.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies