2. Är du eller har du nyligen varit kund hos företaget som ringt dig?

A Ja

B Nej