2. Du är eller har varit kund hos företaget

A Ja

B Nej