7. Du har själv lämnat ut personuppgifter/kontaktuppgifter

Om du själv lämnat ut dina personuppgifter och/eller kontaktuppgifter till ett företag och då fått information om att företaget kan komma att kontakta dig via telefon, får företaget ringa dig även om ditt nummer är spärrat i NIX-Telefon. Det kan handla om att du deltagit i en tävling, ett event eller skrivit upp dig för ett nyhetsbrev. Det krävs dock att du hade möjligheten att tacka nej till kontakt med företaget, men valde att inte göra det.