2. Kontakta företaget

NIX-Telefon är endast en spärrtjänst och har tyvärr ingen inverkan på hur olika företag agerar i kontakt med konsumenter. Däremot anser vi förstås att alla telefonförsäljare ska bemöta konsumenter på ett trevligt sätt. Vi rekommenderar dig att kontakta företaget i fråga och berätta om din upplevelse.

Om du vill veta på vilka sätt du kan kontakta företaget, ring tillbaka till det nummer du blev uppringd ifrån. Där ska enligt marknadsetiska regler finnas ett talsvar som anger namn på företaget och hur man når dem.