Så nixar du

Via automatiskt telefonsvar

Ring 077-228 00 00 från det telefonnummer du vill spärra och följ instruktionerna. Kom ihåg att det kan ta upp till två månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

På nixtelefon.org

Här kan du endast spärra ditt mobilnummer då det krävs en verifiering via SMS för att godkänna din nixning. Kom ihåg att det kan ta upp till två månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer. Genom att använda denna tjänst samtycker du till att NIX-Telefon behandlar dina personuppgifter i enlighet med NIX-Telefons personuppgiftspolicy och accepterar NIX-Telefons regler för spärregistret.

Genom en skriftlig beställning

Du kan spärra ditt eget nummer genom att sända ett undertecknat brev till NIX-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. Ange i brevet vilket nummer du vill spärra och glöm inte att skriva under med din namnteckning. Genom att skicka in ditt brev till NIX-Telefon samtycker du till att NIX-Telefon behandlar dina personuppgifter i enlighet med NIX-Telefons personuppgiftspolicy och accepterar NIX-Telefons regler för spärregistret.

Om du ändå blir uppringd kan det bero på…
Undersökningar, samhällsinformation mm

Spärren i NIX-Telefon gäller inte samtal som rör marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer, religiös upplysning eller annat som anses ha samhällsintresse. Därför kan du få den sortens samtal även om du spärrat ditt nummer hos NIX-Telefon.

 

Samtycke till telefonkontakt

Du kan själv ge ett samtycke till ett eller flera företag eller organisationer att få ringa dig i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte, trots att du begärt spärr i NIX-Telefon. Du som gett samtyckandet behöver då inte kontrollera om du finns med i spärregistret. Samtycket som du lämnar måste vara så tydligt formulerat att du förstår att företaget eller företagen kan komma att ringa upp dig.

 

Etablerat kundförhållande

Om du redan har ett kundförhållande (gäller ingånget avtal) med ett företag får det per telefon lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster som ditt avtal med dem gäller, även om ditt telefonnummer är spärrat. Detta gäller även en tid efter det att avtalet med det aktuella företaget upphört att gälla, dock inte mer än ett år.

 

Du har själv lämnat ut personuppgifter

Om du själv lämnat ut dina personuppgifter till ett företag och fått information om att företaget kan komma att ta kontakt med dig via telefon, får företaget ringa dig även om ditt nummer är spärrat. Det krävs dock att du fått möjlighet att tacka nej till kontakt men valt att avstå.

Uppfyller inte villkoren
  • Telefonnumret är hemligt. Hemliga nummer behöver inte spärras i NIX-Telefon eftersom du själv styr vem som känner till ditt nummer.
  • Telefonnumret tillhör ett företag eller en organisation. NIX-Telefon är en konsumenttjänst och endast nummer som tillhör privatabonnemang kan spärras i NIX-Telefon.
  • Telefonnumret hör till en utländsk nummerserie. Endast nummer som är svenska kan registreras i NIX-Telefon.

 

Uppringd trots NIX-spärr
  • Kontrollera först att inte några av undantagen gäller för dig och din telefon.
  • Meddela företaget att du inte vill ha denna typ av samtal.
  • Om du förbjuder företaget att ringa dig igen får företaget inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring, försäljning eller insamling via telefon.
  • Fortsätter företaget att ringa kontaktar du den kommunala konsumentvägledaren och ber om deras hjälp för att stoppa samtalen.
  • Får du fortfarande inte stopp på företagets telefonsamtal till dig, gör du nu en skriftlig anmälan till DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring). DM-nämnden är näringslivets så kallade självregleringsorgan, vars syfte bland annat är att övervaka att NIX-reglerna följs. På DM-nämndens hemsida finns mer information och instruktioner om hur du anmäler ett företag.

DM-nämnden startsida

DM-nämnden anmälan