Nyheter

Spärr i NIX-Telefon – alltid utan kostnad

2014-11-24NIX-Telefon har noterat att det tyvärr blir allt vanligare att det dyker upp företag som påstår sig representera oss eller erbjuder tjänster där de säger sig, mot betalning, kunna hjälpa dig införa en spärr mot telefonförsäljare i din telefon eller för ditt telefonnummer. Vi vill tydligt markera att detta inte fungerar eftersom du inte kan låta någon annan skicka in en spärrbeställning åt dig.

NIX-Telefon har endast två sätt som fungerar för att spärra ett telefonnummer i registret och båda kräver att det är du själv som agerar:

  1. Du kan ringa 077 228 00 00 från den telefon vars nummer du vill spärra.
  2. Du kan beställa en spärr skriftligt via brev eller vykort som måste vara undertecknat av dig personligen.

NIX-Telefon är det enda spärregister som svenskt näringsliv stämmer av sina telefonlistor mot. Oavsett vilken metod du väljer för att registrera ditt telefonnummer är den alltid kostnadsfri. Mer information om hur du gör för att spärra ditt telefonnummer hos NIX-Telefon hittar du här.

Se fler nyheter

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies