Till sidans huvudinnehåll

Nyheter

Utredning om telefonförsäljning

2013-11-08Konsumentminister Birgitta Ohlsson gav i slutet av oktober hovrättsrådet och avdelningsordföranden för Allmänna Reklamationsnämnden, Anne Kuttenkeuler, uppdraget att utreda konsumentskyddet vid telefonförsäljning.


– I dag rör nästan var femte anmälan till Konsumentverket telefonförsäljning, och anmälningarna till konsumentvägledarna ökar. Även om många företag i branschen är seriösa, finns det tyvärr oseriösa aktörer som riskerar att drabba konsumenter. Vi ser att äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med bristande språkkunskaper drabbas särskilt. Det är viktigt att lösa dessa problem, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.


Enligt utredningsdirektivet ska utredaren:  • bedöma för- och nackdelar med telefonförsäljning, främst med utgångspunkt i telefonförsäljning som sker på näringsidkarens initiativ.

  • kartlägga och analysera regelverket som gäller för telefonförsäljning.

  • bedöma om de problem som telefonförsäljning kan innebära har förändrats eller ökat på senare tid.

  • analysera hur dagens tillsyn fungerar.

  • analysera hur spärregistret NIX-Telefon fungerar, såväl avseende fast som mobil telefoni, och värdera om det fungerar tillfredsställande.

  • bedöma i vilken utsträckning de metoder som används för distanskommunikation kan komma att ändras framöver.


Utredarens ska också efter en samlad bedömning av vad som framkommer bedöma om det är nödvändigt att stärka konsumentskyddet vid telefonförsäljning och om så är fallet föreslå lämpliga åtgärder.


Utredningen har alltså för avsikt att ta ett helhetsgrepp om telefonförsäljningen som sälj-/marknadsföringskanal. Utredarens avsikt är att kartlägga de problem som finns och att föreslå åtgärder. Bland de möjliga lösningarna ingår skriftligt godkännande före bindande avtal och att konsumenter i förväg måste godkänna att telefonförsäljare tar kontakt.


Utredningen ska vara klar senast 30 april 2015.


Se fler nyheter

Illustration av en soffa

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies