NIX-Telefon förenklar spärregistrering

I ett ständigt pågående arbete att göra det enklare för privatkonsumenter att spärra sin telefon för obeställda samtal i marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyfte, förenklar NIX-telefon nu förfarandet för den som vill registrera ett telefonnummer.

Tidigare har spärrprocessen krävt två telefonsamtal med minst två dagars mellanrum. Från och med dagens datum spärrar privatpersoner i stället med ett enda enkelt samtal:

  1. Från den telefon vars nummer du vill spärra ringer du 077 228 00 00 (mobil eller fast telefon) eller 020 27 70 00 (endast fasta telefoner).
  2. Svara på de frågor som ställs med hjälp av knapparna på din telefon, så startar du spärren och ditt nummer läggs till NIX-Telefons spärregister.
  3. Kom ihåg att det kan ta upp till tre månader innan alla företag hunnit uppdatera sina register så att de ser att du spärrat ditt nummer.

Möjligheterna att spärra sin telefon via en skriftlig beställning kvarstår för den som så önskar. Anvisningar om detta samt annan information om NIX-Telefon och spärregistreringen finns på nixtelefon.org.