Rekordfå anmälningar om oönskad telefonförsäljning

Pressmeddelande den 22 januari 2020

Oönskade samtal från telefonförsäljare är ett minskande problem i Sverige. Ny statistik visar att antalet anmälningar till Konsumentverket är färre än någonsin. Under 2019 inkom endast sju anmälningar om överträdelser mot NIX-registret, i jämförelse med uppemot 600 anmälningar år 2014 – en minskning med 99 procent.

– Det är mycket positivt att antalet anmälningar fortsätter att minska för sjätte året i rad. Det visar att de allra flesta företag i Sverige respekterar NIX-registret, och att de skärpningar av regelverket som vi genomfört har haft effekt, säger Jan Fager, ordförande i föreningen NIX-Telefon.

Färsk statistik visar att antalet överträdelser mot spärrtjänsten NIX-Telefon har minskat kraftigt de senaste åren. 2019 inkom endast sju anmälningar till Konsumentverket om telefonförsäljare som inte respekterat NIX-registret. Detta innebär en minskning med 99 procent sedan 2014, då hela 571 anmälningar gjordes om överträdelser mot NIX.

NIX som firar 20-årsjubileum i år är ett exempel på en välfungerande självreglering, som respekteras av näringslivet och uppskattas av konsumenterna. Nära tre miljoner telefonnummer är i dagsläget spärrade via NIX-Telefon, och 92 procent av svenskarna känner till tjänsten som successivt har gjorts mer lättillgänglig.

Det är numera möjligt att spärra sitt nummer digitalt via hemsidan nixtelefon.org och att nå kundtjänsten via telefon, Facebook och Twitter. På hemsidan går det att få information om NIX på 18 olika språk. Där finns också en konsumentguide med vägledning och svar på vanliga frågor.

– För oss är det viktigt att konsumenterna kan lita på spärrtjänsten och att den är enkel och tillgänglig. Vi märker att många upptäckt möjligheten att nixa sig digitalt, säger Jan Fager.

Fakta om NIX-Telefon:

  • NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.
  • Tjänsten är ett initiativ från branscher som i stor utsträckning jobbar med telefonförsäljning, bland annat banker, försäkringsbolag, insamlingsorganisationer och mediehus. 
  • NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag. Spärregistret omfattar i dagsläget knappt tre miljoner abonnemang.
  • Via tjänsten Webbtvätt kan företag löpande rensa sina ringlistor från nixade abonnemang.
  • Den som vill anmäla sig till NIX-Telefon kan göra det via automatiskt telefonsvar på 077-228 00 00, via hemsidan nixtelefon.org eller genom en skriftlig beställning.

Fakta – anmälningar om överträdelser mot NIX-registret

2014 571 anmälningar
2015 291 anmälningar
2016 276 anmälningar
2017 51 anmälningar
2018 17 anmälningar
2019 7 anmälningar
Källa: Konsumentverket


För mer information, kontakta gärna:

Jan Fager, ordförande i Föreningen NIX-Telefon, 070-392 34 44.
Malin Anglert, operativt ansvarig i Föreningen NIX-Telefon, 070-558 07 18.

Information om NIX-Telefons personuppgiftspolicy 

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.